Do you Act as One?
* Påkrævet

Ledelse

1. Min organisation har klare mål og en strategi, som folk overordnet kender og forstår *
1
2
3
4
5
I meget lav grad
I udpræget grad
2. Hvor vigtigt er det? *
Slet ikke
Meget vigtigt
3. Den øverste ledergruppe er sammentømret og medlemmerne af ledergruppen tænker på, hvad der overordnet tjener organisationen bedst. Om nødvendigt ofrer den enkelte leder sine egne afdelingsmål midlertidigt eller afgiver ressourcer til de andre, hvis det er bedst for organisationen overordnet set. *
1
2
3
4
5
I meget lav grad
I udpræget grad
4. Hvor vigtigt er det? *
Slet ikke
Meget vigtigt
5. Når der er taget en beslutning, så bliver den gennemført - ikke genbesøgt igen og igen *
1
2
3
4
5
I meget lav grad
I udpræget grad
6. Hvor vigtigt er det? *
Slet ikke
Meget vigtigt

Thank you for your interest, we will get back to you soon.

Mini Cart 0

Your cart is empty.